שאלות נפוצות

כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול

מהי קומונה?

לא קל לענות על שאלה זו באנגלית, ופי כמה קשה לענות עליה בעברית. כידוע, בקיבוץ הארצי המילה "קומונה" מתייחסת למחסן הבגדים, ובחוגי תנועות הנוער הכוונה היא למספר מדריכים הגרים יחד באופן זמני. המילון של אבן שושן מגדירה את המילה "קומונה" כ- "קבוצת אנשים החיים חיי שיתוף מלא ברכושם ובעבודתם". בלקסיקון הקיבוץ, פרופ' יעקב עובד, מומחה בינלאומי לחקר ההסטוריה של הקומונות, הגדיר קומונה כך: "קהילה אוטונומית אשר חבריה הסכימו מתוך בחירה חופשית לחיות בשותפות בהתאם לעיקרון 'מכל אחד לפי יכולתו ולכל אחד על פי צרכיו' ".

גם בעולם הגדול, לא קל להגדיר במדויק את המונח. מקור המילה הוא בלטינית communis (=משותף) בעצם אין הסכמה כללית לגבי הגדרת המושג.

בספרו המאלף Lives Shared ,Visions Shared, דר' ביל מטקלף (Metcalf Bill .Dr), ICSA, הארגון הבינלאומי לחקר הקומונות, קבע כך: "לגבי חברי קומונה, הקבוצה עולה בחשיבותה על היחידה המשפחתית הגרעינית. לרוב מקיימים בה קופה משותפת ומגורים קולקטיביים, וקובעים כקבוצה החלטות, גם כלליות וגם אישיות". לפי הגדרה קיצונית זו, אפילו הקיבוץ הקלאסי אינו קומונה!

מאוחר יותר, הוא הסביר: "לדעתי יש לשמור את המונח 'קומונה' עבור הצורות היותר קיצוניות ודרמטיות של חיים שיתופיים, אלה שיש בהן דרגה גבוהה של מחוייבות לקהילה.... לדעתי ניתן להשיג דרגה גבוהה של מחוייבות לקהילה באחת משתי דרכים )ובמקרה ה'טהור' ביותר בשתיהן(: כלכלית וחברתית. כמובן, כמעט שאין אף קבוצה המגיעה כל הדרך לקצה ממימדים אלה". (הערה: הקיבוץ הקלאסי הגיע רחוק ברצף הכלכלית אך לא הרחיק לכת ברצף החברתי).

ביל מבהיר: "יש קבוצות הזכאיות לתואר 'קומונה', שבהן אין הרבה שיתוף בתחום החומרי אך יש בהן הרבה יותר שיתוף בתחום החברתי. פה, במקרה האידיאלי, המשפחה והקומונה כמעט אחת הן. אני מתכוון לקומונות כגון Commonground, Twin Oaks, ZEGG ,Oneida וכו'. לעומתן יש קבוצות אחרות המכנות עצמן 'קומונות' למרות שהן בעצם קבוצות של ידידים קרובים."

הערה: איך ניתן למנוע מקבוצות כאלה את השם "קומונה" בהיעדר הגדרה ברורה "רשמית" של המונח? האם זה כל כך חשוב להוציא אותן? אולי הפתרון הטוב ביותר הוא להגדיר "קומונה" כ- "קהילה המגדירה את עצמה כ- 'קומונה' ". מה דעתך? ניתן לכתוב לפורום שלנו.

בימינו הרבה קומונות אינן משתמשות במילה "קומונה" ומעדיפות את המונח Community Intentional (קהילת יעוד). הרתיעה מהמונח "קומונה" נובעת מהקשר עם המילה "קומוניזם" ומקונוטציות שליליות מהקומונות הבלתי מרוסנות של ה"היפיס" ו/או מהאלימות בקומונות של מנסון וג'ונסוויל.