דרך חדשה" מסגרת הגשמה חדשה לבני המושבים"

קבוצה שיתופית

 

קבוצת אנשים המקיימת קשרים המבטאים אמון, כנות, פתיחות, וקבלה.
קשרים אלה מבוססים על הכירות עמוקה, על דיאלוג מתמיד, על רעות ועל בחירה(כוונה).
יוצרים ומלבים בחברים את אהבת האדם.

קבוצות אלו נשענות  על ארבעה עקרונות של שותפות המהווים את "רגלי" השיתוף בקבוצה:

שיתוף קיומי – שיתוף בעולם החומר ומענה על צרכיו של אדם:
בריאות, דיור, כלכלה, חינוך, רכוש, וכו…

בירור ערכי – שיתוף בעולם הרוח והרעיון, בירור מתמיד של הערכים המשותפים ובחינה של המעשים הפרטים ומשותפים לצורך תיקון ושיפור.

תרבות (ארחות חיים) – שפה, סמלים, טקסים, וסיפרים משותפים, המבטאים את ערכיהם המשותפים של חברי הקבוצה, ומתבטאים בחגים, אומנות, ובחיי היום יום.

משימה משותפת – פעולה לשינוי חברתי בסביבתה של הקבוצה במעגלים מתרחבים.


פעולה מהבטאת את תפקידם של הקבוצה והפרטים בחברה כמנהיגים, אחראים ומובילי שינוי.

 

את ארבעת עקרונות השיתוף האלה מוצאת כל קבוצה דרכים יחודיות לקימם בחייהם, לפי אופים אישיותם ורצונם הייחודים של חברי הקבוצה ובהתחשב בסביבתה.


© 2022 Intentional Communities Desk. Website built and maintained by Anton Marks