שולחן הקומונות הבינלאומי ובנק אופק

אנחנו גאים להודיע שהשולחן הקומונות הבינלאומי עכשיו חבר בבנק הקואופרטיבי (בהקמה) אופק.

 

bankofek


© 2022 Intentional Communities Desk. Website built and maintained by Anton Marks