URBAN KIBBUTZ

Many communities are involved in shaping the wider society

FIND OUT MORE

חדשות מטווין אוקס

 עבר זמן מאז שפרסמנו את הגליון האחרון של העלון שלנו "העלים של טווין אוקס". נכון לימים אלה אנחנו בסגר בגלל מגפת הקורונה. אנחנו לא מאפשרים לאורחים או מבקרים להגיע לקהילה, ויוצאים רק לנסיעות חירום. הסגר משאיר לנו זמן פנוי רב יותר. לאף אחד אין מושג מתי זה יגמר, אבל יש להניח שזה ימשך בעתיד הנראה לעין.

היו פעילויות שונות שהתרחשו במהלך החורף. ילדינו בבית הספר (גילאי 7 - 14) השתתפו בתכנית בשם – "חודש כתיבת הרומנים הלאומי" (National Novel Writing Month). במהלך חודש נובמבר, כל אחד מהם כתב עבודה קצרה שהוצגה בפני הקהילה.

כמו כן, בכל שבוע עסקנו ברכילות חיובית. שמנו את השמות של כל חבר בכובע, וכששם החבר הוצא מהכובע והוכרז, אנשים אמרו את הדברים שהם אוהבים ומעריכים על אותו אדם.

חדשות אחרות על הקומונה: הקמנו מחדש את "צוות הגיוון" שעבד על עידוד הקהילה לטפל בסוגיות של גזע כפי שהן באות לידי ביטוי בקהילה שלנו שהיא לבנה ברובה.

חברתנו פאם השקיע חודשיים בחורף האחרון בקידום סיפרה השני "The Year-Round Hoophouse" היא השתתפה בכנסים רבים ברחבי המדינה העוסקים בחקלאות בת קיימא.

אנחנו ממשיכים להיות קהילה המקיימת חקלאות ברת קיימא, על ידי בניית בריכות איגום למי השפכים ממפעל הטופו שלנו, כדי שישמשו מקור להשקייה ודישון שטחי המרעה.

כמה מחברינו יצאו לפני המגפה לטיול בקוסטה ריקה ונתקעו שם בסגר המקומי. אנחנו שומרים על קשר קבוע בדוא"ל.


© 2023 Intentional Communities Desk. Website built and maintained by Anton Marks