אינטאראקטיבי

מאמרים והוצאה לאור

דף בית מאמרים העולם

העולם

מספר קהילות שיתופיות בחו"ל - אומדן

המספר המדויק של קומונות ושל קהילות שיתופיות אינו ידוע. הרבה קהילות מעדיפות לא    
לפרסם את דבר קיומן.    
המספרים הבאים של קהילות שיתופיות לקוחים ממקורות שונים, אלה הן הערכות מזעריות.    
יש חוקרים המעריכים שמספרן גדול יותר כ-21,000.

 

 

2500 צפון אמריקה
150 בריטניה
200 שאר אירופה
250 יפן
200 אוסטרליה/ניו זילנד
3300 סה"כ (לא כולל הודו ודרום אמריקה)

קהילות שיתוף בעולם

- יצאה לאור סדרה בת ארבע חוברות, המהווה מדריך עממי לקהילות של שיתוף בעולם. תיאור קצר, חי ועדכני של קהילות שיתופיות ומיזמים שיתופים שבעולם, מלווה בתמונות, מפות
וכתובות להתקשרות.

- החוברת הראשונה עוסקת בקומונות הקיימות היום ביבשת אמריקה. החוברת השנייה בקומונות שבאירופה, השלישית בקומונות שבאסיה ובאוקיאניה, החוברת האחרונה תעסוק בקהילות שיתוף
אחרות ובמיזמי שיתוף רחבי-היקף.

בישראל של שנת אלפיים ושלוש, בתוך מערבולת השינויים של הקיבוצים, מאפשרת לנו הסדרה הזאת להתרומם לנקודת תצפית גבוהה: להכיר ולהבין את התצורות ואת המגמות המסתמנות בעולם
בתחום קהילות של שיתוף. מתברר שבעולמנו, הרדוף אנוכיות ותחרותיות דורסנית, מסתמנת כמיהה לשיתוף, ומתעוררים חיפושי דרך להגשמתו בנסיבות חדשות ובתפיסות חדשות.

מחולצות כחולות עד לשערות שיבה

 

כנס געש על קומונות בעולם בשנת 2000


מחולצות כחולות עד לשערות שיבה

מראה נדיר היה לראות קהל מעורב של בני שבעים ובני עשרים וכל הגילים ביניהם, מקשיבים להרצאות על נושא אידיאולוגי ודנים עליו יחד בכובד ראש. פי כמה יוצא דופן הדבר כאשר
שישים המשתתפים היו חברי קיבוצים )ותיקים וצעירים( מברעם ועד שדה בוקר, יחד עם חברי קומונות עירוניות של בוגרי צבא של "הנוער העובד והלומד".

אירוע יוצא דופן זה התרחש ביום קיצי בקיבוץ געש בכנס שאורגן על ידי שולחן הקומונות הבינלאומי תחת הכותרת:

אנחנו לא לבד

לפניך קטעים נבחרים מתוך מאמר מקיף של פרופ' יעקב עובד, חבר פלמחים, יו"ר שעבר של ICSA האגודה הבינלאומית לחקר הקומונות, כפי שפורסם בעיתון "הקיבוץ".

אנחנו לא לבד!


גל אדיר של קומונות הציף את רחבי כדור הארץ במאה העשרים. ואף-על-פי-כן התנועה הקיבוצית עדיין שומרת על בכורה כתנועה הקומונלית הגדולה בעולם. קיצור תולדות
הקהילה השיתופית במאה העשרים.

השאיפה לחברה אידיאלית המתגשמת בקומונות, הינה תופעה המלווה את העולם המערבי שנים רבות, אולם מעולם לא הגיעה להיקף ותפוצה כמו במאה ה-20. במאה הזאת מיליוני בני
אדם ברחבי העולם התנסו בחיי קומונה למיניהם, חלקם מתוך רצון וחלקם בכפייה שלטונית.
רובם למשך פרק זמן קצר ומיעוטם לכל ימי חייהם. מוצאם החברתי של המתנסים היה מגוון:
היו בהם איכרים דלים וגם בני מעמדות ביניים אמידים, אינטלקטואלים, אידיאליסטים, אנשי חזון, מבקשי דרך ואסקפיסטים.

סוגי קהילות שיתופיות בעולם

רוב רובו של החומר בדף זה מועתק בקצרה מהחוברות של הסדרה "קהילות שיתוף בעולם".
מומלץ לקרוא את הגרסה המלאה והמהודרת במקור.


מה הם הסוגים של קהילות בעולם?


"במשך %99 מתקופת קיומם של בני אדם על פני אדמה, הם חיו בקבוצות של 21 עד 63 איש מבוגרים. רק בתקופות חירום )והעידן התעשייתי שלנו הוא כעין תקופת
חירום פסיכולוגית( שלטה התצורה של המשפחה הגרעינית. אבל בשביל השגשוג המלא של רוח האדם, הוא זקוק לקבוצה שבט, קהילה." (Margaret Meade)
"קהילה" היא כל התחברות של אנשים לניהול חייהם תוך קשרי-גומלין, אם היא מקיפה יותר מאשר את אלה עם קשר משפחתי.

את כל הקהילות האנושיות נוהגים לסווג לשני סוגים: קהילות נסיבה וקהילות ייעוד.