Home קול

קול

#8

 

תוכן העניינים קול #8 - אביב 2016

הקואופרציה הקיבוצית: ארכיאולוגיה או הזדמנות חדשה?

אנרכיזם יהודי דתי: האם קידושה הדת היהודית את השלטון המדיני?cover8

התיישבות ברין גוואלאד
Bryn Gweled Homesteads)
75 שנה של קהילתיות ייעודית

יוון: בניית קהילות בעתות משבר
http://gen.ecovillage.org

הלימוד המשותף בשולחן הקומונות: מדוע קהילה ייעודית?

האם חיים שיתופיים חוזרים לאופנה?

מתוך השקפת החזון שלנו - קהילת וותן

 

 

#7

 

תוכן העניינים קול #7 - חורף 2014/15

המטה השיתופי מוביל את השיתוף כדרך חיים לעתיד

קהילת בסיס וולפסהגנרהיטןcover7

מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל

קומונות בעולם: לא על הקיבוץ לבדו

למה יותר ויותר צעירים לפני ואחרי צבא עוברים לגור בבית אחד עם עשרות אנשים?

סבא יואל - "סבא-על"

מעגל הקבוצות

מעוז אביב בת שישים

השיתוף מסביב לגלובוס

תיקון עולם, פרקי לימוד משולחן הקומונות הבנלאומי

תיקון עולם בקמפהיל

חלום עם קצרת, מוקי צור

#6

 

תוכן העניינים קול #6 - חורף 2013/14

הקואופרטיב הצרכני  "העגלה"

בית חדש לקיבוץ משעולcover6

בקשה להתנדבות בחווה אקולוגית בארה"ב

התכנסות של קהילות קאמפהיל והאגודה הבינלאומית לחקר קהילות (ICSA)

יש מה ללמוד מההוטרים

מנות מן המטבח המשותף - סופלה שוקולד

ביקור בטווין אוקס, ארה"ב

בנק אופק, בנק הקואופרטיבי הישראלי הראשון

אמונה, פרקי לימוד משולחן הקומונות הבנלאומי

קהילה אקולוגית חדשה בקיבוץ לוטן

כנס קהילות יעודיות יהודיות

#5

 

תוכן העניינים קול #5 - חורף 2012/13

ועידה של האגודה הבינלאומית לחקר קהילותcover5 (ICSA)

ביקורת סרט: אני, את והשאר

אספקלריה

ביקור חברות קומונה מגרמניה

למי קראת קהילה אקולוגית?!, אסף צ'רטקוף

האם גני הילדים ואנחנו ערוכים לחוק חינוך חינם?, אבנר ישראלי

בנצרת עילית המחאה עוד חיה ובועטת, סיגל וייס

אזהרה מדגם חנתון, דרור ישראל

קיבוץ באתיופיה

קהילה, פרקי לימוד משולחן הקומונות הבנלאומי

קיבוץ סמר, לוטם פארן פרח

בין דבש לעוקץ, יואל  דורקם

#4

 

תוכן העניינים קול #4 - אביב 2012

קהילת אייקורן, הא"בcover4

ביקורים מקהילות בעולם

הרעיון השיתופי היום, יאן מרטין באנג

קיבוצניקים בעיר, הארץ

פאט'צ אדאמס וקהילת גזונטהייט, הא"ב

קהילה, תנועה ומה שביניהן, ענבל פרן-פרח

על הטבע האנושי, פרקי לימוד משולחן הקומונות הבנלאומי

הבונים דרור בישראל

קומונות בלב הקפיטליזם, הא"ב

בוסל מחצר כנרת היה אומר, אבשלום בן צבי

אספקלריה

קהילת קמה, באר שבע

 

#3

תוכן העניינים קול #3 - אביב 2011

עיירה נאנג'י, סיןcover3

דרמות משפחתיות, יעוץ מהא"ב

קבוצת מגוון, שדרות

קהילת שחר, יקנעם

להתחתן או לא להתחתן, זו השאלה, קיבוץ משעול

ארץ השפע, רוסיה

אספקלריה

קיבוץ, סודן

אוור האמבה, אתיופיה

 

 

 

#2

תוכן העניינים קול #2 - סתיו 2010

קיבוץ רוונה, ארה"בcover2

מעגל הקבוצות, ישראל

מבט משולחן הקומונות הבינלאומי – מיכאל ליבני

נידרקאופונגן, גרמניה

קהילת גאנאס, ארה"ב

ייחודה של תנועת הקיבוץ הדתי, נחמיה רפל

קהילת האמנים והחווה של זנדיק, ארה"ב

כנס,2010 ICSA ישראל

סצנת הקואופרטיבים, ישראל

ביקורת על ספר: קומונות וקהילות שיתוף של יעקב עובד

 

 

#1

תוכן העניינים קול #1 - חורף 2005

מילה ראשונה / תוכן העניינים

דבר העורך. cover1

הבונים דרור (Habonim Dror)– הדור הבא.

היחד והחוזק.

נולדנו מתוך המאבק אל המאבק, המאבק לא ייגמר לעולם.

אשבל – מחנכים לשיתוף בקיום משותף.

שיתוף בעולם – תמונת מצב.

שבט טיוואני מאמץ את דרך החיים הקיבוצית.

האם "המכונית המשותפת" תחליף את הפרטית?.

מיומנה של חברה בקומונת טווין אוקס (Twin Oaks)

קואופרטיב המזון הקהילתי – אגדה אורבנית.

רשימת אתרי אינטרנט חשובים

לקט ידיעות מקומונות בעולם..

"כך אנו רואים את עצמנו" - הקומונות הגרמניות הפוליטיות

ברודרהוף  (Bruderhof)

רשימת אתרי אינטרנט חשובים

קהילות שיתוף בעולם